Kvarteret Lateralmärket på Händelö namngavs den 16 april 2008.

Namngrupp ”sjömärken”. Ett lateralmärke markerar gränsen för en farled.