Den 9 april 1973 namngavs kvarteret Pricken på Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. Förankrat eller bottenfast sjömärke.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.