Kvarteret Pricken på Händelö namngavs den 9 april 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. En prick är ett förankrat eller bottenfast sjömärke.