Kvarteret Pricken på Händelö namngavs den 9 april 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. Förankrat eller bottenfast sjömärke.