Motionsvägen

Motionsvägen

Motionsvägen i Jursla namngavs den 16 maj 1991. Namnet anknyter till att vägen leder till elljusspår och skidspår vid närbelägna Lillsjöbadet. Här finns Lillsjöstugan som är klubbstuga för OK Kolmården. Vägen namngavs samtidigt som...
Kvarteret Moränet

Kvarteret Moränet

Kvarteret Moränet i Jursla namngavs den 11 september 2007. Namngrupp ”jordarter”. Kvarteren Gruset, Leran, Moränet och Sanden fick sina namn samtidigt och ligger på gammal jordbruksmark. Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär tre fjärdedelar av...
Tennisvägen

Tennisvägen

Tennisvägen i Jursla namngavs den 26 maj 1988. Vägen leder till Åby Tennishall. Tennishallen invigdes i december 1981 och drivs av Åby Tennisklubb. Tennisvägen var tidigare en del av Jurslavägen.
Torpargränd

Torpargränd

Torpargränd i Jursla namngavs senast 1970. Här låg grenadjärtorpet Linnen tills det flyttades till dagens plats vid Jursla Lindväg 23. Den siste livgrenadjären i torpet var Anders Alfred Lind (1872–1947) som bodde där fram till 1907.
Lagersvägen

Lagersvägen

Lagersvägen i Jursla namngavs den 29 oktober 1965. Vägen har fått sitt namn efter lantbrukaren och kreaturshandlaren August Lager, enligt Sven Luttemans skrift Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun.