Kvarteret Remmaren på Händelö namngavs den 9 april 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. En remmare är ett större, flytande sjömärke bestående av en upprättstående stång.