Den 10 december 2014 namngavs Fläktgatan i Slottshagen.

Namngrupp ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.