Den 18 december 1980 namngavs Alholmsgatan i Slottshagen.

Gatan sträcker sig fram till Alholmens varv. På Alholmen grundades Varfs- och Rederiaktiebolaget Brage 1918. Den första varvsrörelsen lades ned 1923, men startades om redan 1925 med tillverkning och reparation av fritidsbåtar och mindre fartyg. Verksamheten drevs då under firmanamnet Bragevarvet AB och senare som Alholmens Varv AB. Alholmen var ursprungligen just en holme i Ståthögaviken (så ännu på en karta 1908), men blev senare en udde genom deponering av muddermassor.