Jungmansgatan i Saltängen och Slottshagen omnämns första gången 1862.

Namnet valdes med tanke på att gatan löper i hamnen. Jungman är befattning för en sjöman som är mindre erfaren än en matros.