Den 30 januari 1889 namngavs Bergslagsgatan i Marielund.

Namnet kan syfta på norra Östgöta bergslag med Finspång, Hällestad och Vånga som huvudorter. Bergslagsgatans västra sträckning utgjorde fram till 1956 en del av vägen till Finspång och drätselkammarens ursprungliga namnförslag var just Finspångsvägen. Andra gator i Marielund döptes dock samtidigt med landskapsnamn så namnet kan möjligen syfta på den mer omfattande regionen Bergslagen (Dalarna, Värmland och Västmanland) dit även ibland Östergötland räknas.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.