Den 5 maj 1898 namngavs kvarteret Lammet i Marielund.

Namngrupp ”djur”.

(Norra Flickläroverket, senare Pihlska skolan, i kvarteret Lammet. Vykort)