Den 5 maj 1898 namngavs kvarteret Lammet i Marielund.

Namngrupp ”djur”.

(Norra Flickläroverket, senare Pihlska skolan, i kvarteret Lammet. Vykort)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.