Kvarteret Lammet i Marielund namngavs den 5 maj 1898.

Namngrupp ”djur”.

(Norra Flickläroverket, senare Pihlska skolan, i kvarteret Lammet. Vykort)