Bråboplan

Bråboplan

Bråboplan i Marielund namngavs den 11 oktober 1928. Fick sitt namn av Bråbogatan som slutar här. Gatan namngavs elva år tidigare efter Bråbo härad norr om Norrköping till vilket Östra Eneby socken hörde.
Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken. Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet....