Marielund

Under slutet av 1800-talet växte förstäder fram norr om stadsgränsen – Fredriksdalskvarteret och Sandbykvarteret öster om järnvägen och Marielundskvarteret väster om densamma. Det var vildvuxna, ohälsosamma kvarter som närmast var att betrakta som kåkstäder. Från 1885...

Himmelstadlund

Himmelstadlund, skattesäteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Denna egendom säges såsom by, belägen i närheten vester om nuvarande mangården, förr hafva hetat Hemmelstada. I äldre tider har den hört under Norsholm, men donerades under 1600-talet till öfversten Otto...
Värmlandsgatan

Värmlandsgatan

Den 30 januari 1889 namngavs Värmlandsgatan i Marielund. Namngrupp ”landskapsnamn”. I Marielundskvarteret strax utanför Norrtull fick Norrlandsgatan, Smålandsgatan, Upplandsgatan och Värmlandsgatan sina namn 1889. De utgör det första exemplet på hur namngrupper...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.