Kvarteret Kamreren i Marielund namngavs den 1 november 1989.

Namngrupp ”yrken och titlar”.

Kvarteret hade hetat Marielund sedan 1928.