Bråbogatan i Marielund namngavs den 8 november 1917.

Namngiven efter Bråbo härad norr om Norrköping till vilket Östra Eneby socken hörde.