Bråboplan i Marielund namngavs den 11 oktober 1928.

Fick sitt namn av Bråbogatan som slutar här. Gatan namngavs elva år tidigare efter Bråbo härad norr om Norrköping till vilket Östra Eneby socken hörde.