Tjustgatan i Marielund namngavs den 14 juni 1956.

Genom en planändring 1946 delades Smålandsgatan i två delar av ny bebyggelse. Den södra delen fick 1956 namnet Tjustgatan ”vilket anspelar på att Tjust är en del av Småland”.

Då man byggde ett flertal nya hus i kvarteret Plysaren försvann senare Smålandsgatan helt och namnet utgick 1966. Den norra delen av Smålandsgatan hette Källgatan före 1928.