Kvarteret Safiren

Kvarteret Safiren

Den 7 november 1966 namngavs kvarteret Safiren i Vilbergen. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Safir är en blå ädelsten som ofta påträffas på samma plats som rubiner. Den har setts som en symbol för sanning och kyskhet. (Kvarteret Safiren i Vilbergen 2018. Foto:...

Vilbergen

I det gamla Vilbergen fanns flera stenbrott och en större grupp stenarbetare valde så småningom att bosätta sig här. Efter hand ökade inflyttningen av andra grupper både från de norra förstäderna och inifrån staden och eftersom markägarförhållandena var oklara...