Ledungsrondellen

Ledungsrondellen

Ledungsrondellen mellan Risängen och Sylten namngavs den 30 juni 2015. Namnet hämtades från kvarteret Ledungen strax söder om cirkulationsplatsen. Kvarteret och den intilliggande Ledungsgatan fick sina namn 1919 med följande motivering: ”Namnet på den uråldriga gamla...

Risängen

Risängen var en av stadens jordar, det vill säga åker- och ängsmark som hörde till staden. Risängen nämndes i dokument redan på 1400-talet och låg mellan Ladugårdsgärdet (nuvarande Oxelbergen) och Ljura bäck som utgjorde stadens östra gräns. Området var ängsmark långt...
Slakthusvägen

Slakthusvägen

Den 25 oktober 1984 namngavs Slakthusvägen i Risängen. Vägen som binder samman Lindövägen och Dagsbergsvägen har kallats Slakthusvägen, antagligen därför att Vikbolandsbönderna använde den för transporter till slakthuset som låg vid Lindövägen. Stadens slakthus...