Kvarteret Slakthuset

Kvarteret Slakthuset

Kvarteret Slakthuset i Risängen namngavs den 18 februari 1915. Här byggdes stadens slakthus 1913–1915 för att främja slakterihygienen, och huvuddelen av Norrköpings slakterier hyrde in sig här. Vid slakthuset fanns även bland annat kreatursmarknad och...

Risängen

Risängen var en av stadens jordar, det vill säga åker- och ängsmark som hörde till staden. Risängen nämndes i dokument redan på 1400-talet och låg mellan Ladugårdsgärdet (nuvarande Oxelbergen) och Ljura bäck som utgjorde stadens östra gräns. Området var ängsmark långt...