Kvarteret Industrien

Kvarteret Industrien

Kvarteret Industrien i Risängen namngavs den 18 februari 1915. År 1915 antogs stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet, och kvartersnamnen valdes med tanke på att området skulle ”tjäna till tomter åt industrien och handeln”. (Bygget av Risängsverken...
Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen i Risängen namngavs den 28 oktober 1974. Kvarteret lades ut vid Ledungsplan, som 1919 fick sitt namn efter byn Ledungshammar som låg i området fram till 1500-talet. (Sibylla Ledungsplan i kvarteret Ledungen år 2023. Foto: Peter...
Ledungsrondellen

Ledungsrondellen

Ledungsrondellen mellan Risängen och Sylten namngavs den 30 juni 2015. Namnet hämtades från kvarteret Ledungen strax söder om cirkulationsplatsen. Kvarteret och den intilliggande Ledungsgatan fick sina namn 1919 med följande motivering: ”Namnet på den uråldriga gamla...