Kvarteret Industrien i Risängen namngavs den 18 februari 1915.

År 1915 antogs stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet, och kvartersnamnen valdes med tanke på att området skulle ”tjäna till tomter åt industrien och handeln”.

(Bygget av Risängsverken på Exportgatan i kvarteret Industrien. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)