Kvarteret Ledungen i Risängen namngavs den 28 oktober 1974.

Kvarteret lades ut vid Ledungsplan, som 1919 fick sitt namn efter byn Ledungshammar som låg i området fram till 1500-talet.