Den 7 november 1966 namngavs kvarteret Safiren i Vilbergen.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Safir är en blå ädelsten som ofta påträffas på samma plats som rubiner. Den har setts som en symbol för sanning och kyskhet.

(Kvarteret Safiren i Vilbergen 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)