Söderleden namngavs den 28 februari 1963 .

Söderleden är en kringled söder om Norrköping och utgör samtidigt den nordligaste delen av E22. Leden fick sitt namn redan på planeringsstadiet och namnet bekräftades av kommunfullmäktige drygt 20 år senare när den väl var byggd. Söderleden gav namn åt Söderledskyrkan i Vilbergen 1970 – alltså långt innan leden byggdes.

(Invigning av Söderleden år 1983. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)