Den 28 februari 1963 namngavs Söderleden.

Söderleden är en kringled söder om Norrköping och utgör samtidigt den nordligaste delen av E22. Leden fick sitt namn redan på planeringsstadiet och namnet bekräftades av kommunfullmäktige drygt 20 år senare när den väl var byggd. Söderleden gav namn åt Söderledskyrkan i Vilbergen 1970 – alltså långt innan leden byggdes.

(Söderleden vid Trafikplats Vilbergen. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.