Den 28 februari 1963 namngavs Söderleden.

Söderleden är en kringled söder om Norrköping och utgör samtidigt den nordligaste delen av E22. Leden fick sitt namn redan på planeringsstadiet och namnet bekräftades av kommunfullmäktige drygt 20 år senare när den väl var byggd. Söderleden gav namn åt Söderledskyrkan i Vilbergen 1970 – alltså långt innan leden byggdes.

(Söderleden vid Trafikplats Vilbergen. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)