Den 26 november 1970 namngavs Kalkstensgatan i Vilbergen.

Stadsdelens gatunamn har inspirerats av den stenbrytning som ägt rum i området.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.