Den 7 mars 1966 namngavs kvarteret Opalen i Vilbergen.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Mineralet bildas ofta vid gejsrar och heta källor, och ädelstenen kan vara färglös, mjölkvit, gul, röd, grön, blå eller svart.

(Lekplats i kvarteret Opalen i Vilbergen. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)