Spel och dobbel är något som funnits i en eller annan utsträckning genom nästan hela människans historia. Vänder man dock blicken mot just svensk historia finns det inte fullt lika mycket kvarlämningar och nedskrivet som skildrar exakt hur detta såg ut, men vi kan fortfarande få en förståelse för vissa aspekter av detta.

Med det vi har kan vi fortfarande blicka tillbaka hela 400 år i vår historia och se hur saker som kortlekar, sällskapsspel och kägelspel varit en del av vår tillvaro. Vi vet också att en stor anledning till varför spel och dobbel under vissa perioder var helt förbjudna var på grund av kyrkans inflytande. Alla former av spel om pengar ansågs av kyrkan som bedrägliga handlingar och den enkla kortleken kallades bland annat för “djävulens bönbok” och “djävulens bibel”.

Vi har också exemplar från gutalagen, vilket är Gotlands landskapslag, från 1300-talet där spel tydligt förbjuds. Vi vet också att Magnus Eriksson under samma århundrade begränsade spel i en “dobblarebalk” för spel om mer än en mark. Bröt man mot denna lag hamnade man som lindrigast i stocken och som värst kunde man bli av med ena handen. Och ännu senare finns det också skrifter från 1700-talet där drottning Ulrika Eleonora förbjöd spel och dobbel både offentligt och privat.

Att spel om pengar i många skeden varit förbjudna är knappast förvånande när man tänker på hur ofta pengar kopplades ihop med ondo och att endast pengar som tjänades genom hederligt arbete ansågs vara rena. Detta synsätt finns kvar än idag till en viss utsträckning. En person som arbetat hårt och länge för att skapa ett framgångsrikt företag och tjäna pengar genom att sälja viktiga produkter eller tjänster är någon de flesta skulle se upp till och respektera. En person som kanske istället vinner stora summor pengar genom att spela casino på nätet ser vi ju knappast som någon som åstadkommit en bedrift utan bara haft tur.