Norrköpings historia

 

Nyheter

Har vi hittat medeltid i Rodgagatan?

Kommer ni ihåg det lilla huset vi hittade när vi grävde i Rodgagatan i Norrköping förra året? Nu har vi fått de dendrokronologiska dateringarna från Hans Linderson vid Nationella laboratoriet för vedanatomi ochdendrokronologi på Lunds Universitet. Hans var lite...

läs mer

Fyndläge vid byggboom

Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan. Folkbladet 2015-04-15

läs mer

Ny bok berättar om stans gator

Skrönor, arkitektur, historia och stadsvyer i skiftande årstider samlas i Karl Magnus Peurell och Anders Kratz nya bok ”Vandringar i Norrköping”. Folkbladet 2015-03-07

läs mer

Gatunamnen en nyckel till vår stads historia

Journalisten Peter Kristensson har gjort en komplett genomgång av gatunamnen i Norrköping. Det är sannerligen ett imponerande arbete bakom ”Norrköpings gatunamn”, en bok som lär oss om stadens historia. Folkbladet 2015-01-22

läs mer

Dagens namn

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Namnet finns på en karta från 1751. Grunden till Holmens Bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom pappers- och bomullstillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet, papperstillverkningen, ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn. År 1994 invigdes Louis De Geer konsert & kongress i den gamla pappersfabriken.

(Holmens bruk på Kvarnholmen år 1896 i nuvarande kvarteret Kvarnholmen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov i Marielund namngavs den 27 januari 1942.

I kvarteret låg 1942 ännu fastigheten Beckershov, längst ut i det nordvästra hörnet av Norrköpings stads område, där ett stort antal arbetare från stadens industrier bodde. Här hade Abel Becker (död 1698) ägt jord. Han föddes i Lübeck och började som tullförvaltare i Norrköping under andra hälften av 1600-talet, gifte sedan in sig i Drags yllefabriker som han kom att leda. Becker köpte därtill upp mer än en tredjedel av kvarnkapaciteten i Norrköping, ägde Orga bruk i Vånga och var förvaltare av Lindö gods.

(Arbetarkasern i kvarteret Beckershov. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Tunavägen

Tunavägen

Tunavägen i Åby namngavs den 27 januari 1972.

”Efter namnet Tuna på fastigheter belägna något norr om gatan ifråga”.

Boktryckargatan

Boktryckargatan

Boktryckargatan i Lagerlunda namngavs den 26 januari 1961.

Namngrupp ”boktryckeri”. Fyra nya gator i norra Lagerlunda fick 1961 namn med anknytning till ”yrkesmän inom boktryckeriverksamheten” men inget specifikt motiv ges till varför. I den äldre delen av Lagerlunda hade kvarteren sedan gammalt namn efter olika yrken och de som låg närmast det nybyggda området hette Bokbindaren, Boktryckaren och Buntmakaren. Sannolikt fick de nya gatorna därför namn efter ”boktryckaryrken” och kvarteren namn som till exempel Boken, Titeln och Trycket.

(Villor på Boktryckargatan år 1964. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Långdansgatan

Långdansgatan

Långdansgatan i Navestad namngavs den 25 januari 1968.

Namngrupp ”dans”.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.