Norrköpings historia

 

Nyheter

Arkeologer i Motala ström

I Norrköping genomförs just nu marinarkeologiska undersökningar i inre hamnen. Anledningen är att en ny detaljplan ska tas fram för området. P4 Östergötland 2015-05-07

läs mer

Vackert och läsvärt om staden (recension)

"Det är med viss förväntan jag påbörjar läsningen av Karl Magnus Peurells bok Vandringar i Norrköping. Jag har aldrig själv haft förmånen att vara med på någon av Peurells stadsvandringar, men jag hört mycket om dem. Ryktet säger att ska man gå på en stadsvandring i...

läs mer

Marinarkeologer utforskar Inre hamnen

I Norrköping genomförs just nu marinarkeologiska undersökningar i inre hamnen. Anledningen är att en ny detaljplan ska tas fram för området. P4 Östergötland 2015-05-07

läs mer

Har vi hittat medeltid i Rodgagatan?

Kommer ni ihåg det lilla huset vi hittade när vi grävde i Rodgagatan i Norrköping förra året? Nu har vi fått de dendrokronologiska dateringarna från Hans Linderson vid Nationella laboratoriet för vedanatomi ochdendrokronologi på Lunds Universitet. Hans var lite...

läs mer

Fyndläge vid byggboom

Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan. Folkbladet 2015-04-15

läs mer

Dagens namn

Kvarteret Pelikanen

Kvarteret Pelikanen

Kvarteret Pelikanen i Gamla staden namngavs den 23 april 1990.

Här låg på 1600-talet ett kronohospital. Det återuppbyggdes efter stadsbranden 1655 och upptog östra halvan av kvarteret, men flyttades på 1770-talet till Linköping. Kronohospital etablerades under 1500-talet och erbjöd sjukvård med statliga bidrag. Kvarteret torde ha fått sitt namn från hospitalet eftersom pelikanen i den kristna världen symboliserar den uppoffrande kärleken.

Kvarteret hette Pelikan 1728 och fram till 1990 då ett antal kvartersnamn ändrades till bestämd form efter en uppmaning från Ortnamnsarkivet.

(Anderssons bokhandel i hörnet av Hospitalsgatan och Drottninggatan i kvarteret Pelikan omkring 1930. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet i Rambodal namngavs den 22 april 2020.

Namngrupp ”vikingatid”. Kvartersnamnen i det nya industriområdet vid flygplatsen har inspirerats av den närbelägna runstenen vid Bjällbrunna. Stenen är den sydligaste av de många runstenar som restes till minne av dem som vid mitten av 1000-talet for med Ingvar den vittfarne till det avlägsna Särkland och aldrig kom tillbaka. Texten lyder: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”

 

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Hammargatan

Hammargatan

Hammargatan i Kneippen namngavs den 21 april 1949.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Den hammare som gatunamnet syftar på är Tors hammare Mjölner som ofta beskrivs i berättelserna om Tors strider mot jättarna. Hammargatan utgår från Torsgatan och i närheten fick senare även Vagngatan sitt namn.

Gatan hette tidigare Ljuragatan eftersom den anlades i ett område sydöst om Kneippen som hette Ljurajorden, men det namnet gavs till en gata i den nya stadsdelen Ljura.

Södra Promenaden

Södra Promenaden

Den äldsta delen av Södra Promenaden anlades 1869 och förlängdes på 1870-och 1890-talet. Den hette från början Sydvästra Promenaden (senare Västra Promenaden) och Södra Promenaden (öster om Drottninggatan) tillkom 1881. År 1958 fick hela sträckningen namnet Södra Promenaden i den stora namnrevisionen. Promenaderna fick behålla sina ”väderstrecksnamn” med hänsyn till den centrala ställning namnen ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de hade ”en verklig funktion för underlättandet av orienteringen.”

Kvarteret Kålen

Kvarteret Kålen

Kvarteret Kålen i Pryssgården namngavs den 19 april 1961.

Namngrupp ”köksväxter”.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.