Kvarteret Hantverkaren i Oxelbergen namngavs den 19 februari 1946.

Kvarteret var ”avsett för uppförandet av ett eller flera ´Hantverkens hus´.”

(Kvarteret Hantverkaren vid Stohagsgatan år 2016)