Utgrävningen på Gamla torget kan bidra till en bättre bild av Norrköpings tidiga historia.

Hör radioreportaget:
P4 Östergötland

(Eschelsonska huset vid Gamla torget 2008. Foto: Sakletare/Wikimedia Commons)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.