Den 23 oktober 1956 namngavs Hallestagatan i Skärblacka.

Vägen har fått namn efter Hallestad som var det äldre namnet på gården Ribbingsholm. Namnet består av mansnamnet Halfdan och avsåg alltså ursprungligen ”Halfdans ställe”. Vägnamnet var vedertaget när det fastställdes 1956.

(Vykort, okänt år)