Norrköpings historia

 

Nyheter

De tog tillvara på gamla arkiv i Fiskeby station

De tog tillvara på gamla arkiv i Fiskeby station

De senaste dagarna har det gjorts en räddningsaktion till gamla Fiskeby station. Målet? Flera arkiv som befunnit sig i byggnaden. Läs artikeln: Folkbladet 2015-09-12 (Andreas Wallgård och Elin Furu från Landsarkivet i Vadstena och Kjell Oskarsson från Östergötlands...

läs mer
Stort intresse för Chamberts möbler

Stort intresse för Chamberts möbler

Mycket folk samlades när Norrköpings Konstmuseet hade tagit dit experter för att bedöma Erik Chamberts möbler och konst. Norrköpings Tidningar 2015-09-10 Folkbladet 2015-09-10 P4 Östergötland 2015-09-10

läs mer
Nytt fynd viktig pusselbit

Nytt fynd viktig pusselbit

Ett runstensfragment i röd kalksten, troligen en del av en täckhäll, är ett spännande fynd från kvarteret Tullhuset. Det kan höra till den så kallade Eskilstunakista som arkeologerna för några år sedan hittade en del av vid utgrävning av kvarteret Gamla Rådstugan, vid...

läs mer
Nytt studentboende på gammal åker

Nytt studentboende på gammal åker

Att man odlade inne i städerna under tidigt 1700-tal är något som arkeologerna nu kan slå fast gäller även för Norrköping efter att resultaten av utgrävningen i kvarteret Klockan vid Nygatan är klara. P4 Östergötland 2015-09-06 (Några av fynden från platsen. Foto:...

läs mer
Runstensfragment i kvarteret Tullhuset

Runstensfragment i kvarteret Tullhuset

Arkeologikonsult har nu avslutat utgrävningen i kvarteret Tullhuset med överraskande resultat. Man har hittat ett runstensfragment i röd kalksten - troligen från en täckhäll tillhörande en så kallad Eskilstunakista, vilka är tidigkristna gravmonument som uppfördes...

läs mer

Dagens namn

Tre Prinsars gränd

Tre Prinsars gränd

Den 14 juni 1956 namngavs Tre Prinsars gränd i Gamla staden.

Den tidigare ej officiellt namngivna gränden föreslogs av namnberedningen få befäst sin hävdvunna beteckning ”Tre Prinsars Gränd”. De tre prinsarna var den 22-årige kronprinsen Gustav (sedermera Gustav III) och hans bröder prinsarna Karl och Fredrik Adolf, som besökte Norrköping under riksdagen 1769. Vid gränden drev tysken Johan Ulric Egge (ca 1730–1795) en krog och Norrköpings första teater (1762–1798). Kanske besökte de kungliga bröderna krogen som Egge senare gav namnet Tre Prinsar. ”Man kan ej vara nöjdare än jag med Norrköping. Staden är glad och man lever här förträffligt”, skrev kronprinsen i ett brev från riksdagen.

På kartorna som trycktes inför riksdagens 1769 markerades “komedihuset” och Egges källare i kvarteret väster om gränden (till höger på fotot) i det som då var Varvet (numera kvarteret Komedien). Alla dagens hus i gränden är uppförda på 1800-talet utom det gula till vänster (fram till stupröret). Det uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och kom senare att benämnas Stenhuskrogarna. Mellan 1799 och 1831 var det stadens lasarett.

Tre Prinsars gränd. Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

(Överst: Kung Gustav III med bröderna prins Fredrik Adolf och prins Karl. Målning av Alexander Roslin, 1771)

Händelöbron

Händelöbron

Den 13 juni 1963 namngavs Händelöbron.

Klaffbron som förbinder Norrköping med Händelö började byggas 1964 och invigdes 1965. Händelö hade saknat fast vägförbindelse sedan bygget av Lindökanalen gjort den tidigare halvön till en ö. Trafiken hade då skötts med bilfärja över kanalen.

Från början var Händelö en ö som omfattade den bergiga nordvästra delen av dagens Händelö men landhöjningen gjorde den till en halvö. Namnet innehåller det numera utdöda ordet händil som betyder knippa eller bunt. Troligen har man i området samlat lövkvistar som buntats ihop till kärvar för att dryga ut höet. Det finns en rad ortnamn om vittnar om sådana lövtäkter.

(Landshövding Per Eckerberg talar vid invigningen av Händelöbron. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Kvarteret Sista Supen

Kvarteret Sista Supen

Den 12 juni 2013 namngavs kvarteret Sista Supen i Nordantill.

Kvarterets namn efter det lilla hus som i folkmun kallas Sista supen. Stenhuset byggdes omkring 1760 och inrymde laboratoriet som hörde till det intilliggande apoteket Östgöta Lejon. Enligt en relativt sentida föreställning fick de dödsdömda här en sista sup på sin väg till Galgberget.

Kvarteret hette ursprungligen Trehörningen på grund av sin form och blev senare en del av kvarteret Mjölnaren. Det gamla kvartersnamnet lever vidare i och med att den lilla öppna plats som skapats i kvarterets sydöstra spets döpts till Trehörningen.

(Huset “Sista supen” i kvarteret med samma namn år 2017. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Fagerviksvägen

Fagerviksvägen

Den 12 juni 1997 namngavs Fagerviksvägen i Marmorbruket i Kolmårdens landsbygd.

Namngiven efter gården Fagervik som 1555 var ett torp under Askeby kloster. På 1700-talet köptes gården tillsammans med kringliggande hemman av Marmorbruket och ännu på 1920- och 1930-talen bodde arbetare från bruket i Fagervik. Namnet innehåller fager i betydelsen vacker (eller möjligen tjänlig, god) samt vik eftersom gården ligger vid en mindre vik i Bråviken.

Kvarteret Musköten

Kvarteret Musköten

Kvarteret Musköten i Nordantill var namngivet 1729.

Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda områdena upplätos till boplatser”, skrev Arthur Nordén.

(Berzeliusskolan i kvarteret I Musköten år 1942. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.