Norrköpings historia

 

Nya staden på Saltängen

Nya staden på Saltängen

I början av 1600-talet delades gratis tomter ut norr om Strömmen och nybyggarna slapp betala skatt. Nya staden på Saltängen blev snart ett av Norrköpings mest fashionabla bostadsområden.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om hertig Johan av Östergötland och hans nya stad på Saltängen.

läs mer
Kulturpersoner på Norrköpings gatuskyltar

Kulturpersoner på Norrköpings gatuskyltar

En lång rad gator och platser i Norrköping är uppkallade till minne av gamla Norrköpingsbor. De allra flesta som hedrats på detta sätt är politiker och företagsledare – och ofta har de gjort donationer till staden. Från och med namngivningen av gator i Klockaretorpet 1974 har dock även kulturpersonligheter fått ge namn åt gator, exempelvis författarna Moa Martinson och Albert Engström, samt operasångerskan Matilda Jungstedt och lokalrevyartisten Calle Lindström.

läs mer

Gamla Rådstugugatan

Gamla Rådstugugatan

Gamla Rådstugugatan hör till 1769 års namn.

Gatan löper i kanten av kvarteret Gamla Rådstugan, som hade detta namn redan 1728. I Norrköping kan borgmästare och råd spåras tillbaka till 1363. Rådet sammanträdde i rådstugan, som troligen låg vid stadens torg (nuvarande Gamla torget). Här låg i alla fall de äldsta kända rådstugorna. Den första förstördes 1567 då svenskarna själva brände ned staden inför en dansk attack. Den andra uppfördes på 1640-talet, men försvann redan vid den stora stadsbranden 1655. Tills dess att ett nytt rådhus vid Tyska torget stod klart 1734 användes provisoriska lokaler på olika håll i staden, bland annat handelsgillets hus vid Gamla torget.

Kvarteret Tullhuset

Kvarteret Tullhuset

Kvarteret Tullhuset i Gamla staden var namngivet 1728.

Kvarteret tillkom i och med stadsregleringen i mitten av 1600-talet. År 1728 ägde kontrollören Petter Rystedt tomt nr 4 i kvarteret och Edward Ringborg spekulerar om att han kan ha varit tullkontrollör och haft tullkammaren i sin bostad (såsom fallet var med en tullkontrollör i ett annat kvarter 1775–1804).

(Bostadshus i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan i kvarteret Tullhuset. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Stensoppsgatan

Stensoppsgatan

Stensoppsgatan i Brånnestad namngavs den 18 november 2005.

Namngrupp ”svampar”.

Högbygatan

Högbygatan

Den 17 november 1966 namngavs Högbygatan i Skarphagen.

Namngiven efter byn Högby, känd första gången 1398 och tidigt sammanslagen med byn Skälv. Det frekvent förekommande namnet Högby har i regel antagits syfta på gravhögar från förkristen tid. Ett järnåldersgravfält finns i närheten av Högbys gamla bytomt.

Kvarteret Äpplet

Kvarteret Äpplet

Kvarteret Äpplet i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngrupp ”riksregalierna”. Riksäpplet symboliserade att Gud insatt kungen som sin befullmäktigade regent över ett stort och kristet rike.

(Kvarteret Äpplet i hörnet av Kristinagatan och Hospitalsgatan år 1966. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.