Norrköpings historia

 

Nyheter

Norrköpings kvartersnamn får egen bok

Norrköpings kvartersnamn får egen bok

Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän? Vad var Stenhuset och Vårdtornet? Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan? Journalisten Peter Kristensson, som skrivit boken Norrköpings gatunamn, arbetar nu med en bok om stadens...

läs mer
Sveriges största stenålderskonferens i Norrköping

Sveriges största stenålderskonferens i Norrköping

5 000-åriga ansikten, gömda boplatser under torven, nya rön kring Ostlänken och spännande fynd från gravar. Nu drar Sveriges största stenålderskonferens igång i Norrköping för andra året i rad. Hur levde människorna för 6 000 år sedan och kan ny teknik ge svaret på...

läs mer
Öppet hus på Norrköpings stadsarkiv

Öppet hus på Norrköpings stadsarkiv

På stadsarkivet i Norrköping finns upp emot 10 000 hyllmeter handlingar, kartor, ritningar och fotografier. Här kan man hitta originaldokument ifrån 1384 och ända fram till nutid. Från sin plats i Rådhuset mitt i Norrköping bevarar stadsarkivet källor till historien...

läs mer
Hällristarnas hem grävs ut i Pryssgården

Hällristarnas hem grävs ut i Pryssgården

I Pryssgården i Norrköping undersöker Arkeologerna ett stort område med lämningar efter gårdar från bronsålder och äldre järnålder. Människorna som bodde på boplatsen var de som gjorde de berömda hällristningarna vid Himmelstalund, Ekenberg och Leonardsberg....

läs mer

Dagens namn

Kvarteret Pelikanen

Kvarteret Pelikanen

Kvarteret Pelikanen i Gamla staden namngavs den 23 april 1990.

Här låg på 1600-talet ett kronohospital. Det återuppbyggdes efter stadsbranden 1655 och upptog östra halvan av kvarteret, men flyttades på 1770-talet till Linköping. Kronohospital etablerades under 1500-talet och erbjöd sjukvård med statliga bidrag. Kvarteret torde ha fått sitt namn från hospitalet eftersom pelikanen i den kristna världen symboliserar den uppoffrande kärleken.

Kvarteret hette Pelikan 1728 och fram till 1990 då ett antal kvartersnamn ändrades till bestämd form efter en uppmaning från Ortnamnsarkivet.

(Anderssons bokhandel i hörnet av Hospitalsgatan och Drottninggatan i kvarteret Pelikan omkring 1930. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet i Rambodal namngavs den 22 april 2020.

Namngrupp ”vikingatid”. Kvartersnamnen i det nya industriområdet vid flygplatsen har inspirerats av den närbelägna runstenen vid Bjällbrunna. Stenen är den sydligaste av de många runstenar som restes till minne av dem som vid mitten av 1000-talet for med Ingvar den vittfarne till det avlägsna Särkland och aldrig kom tillbaka. Texten lyder: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”

 

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Hammargatan

Hammargatan

Hammargatan i Kneippen namngavs den 21 april 1949.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Den hammare som gatunamnet syftar på är Tors hammare Mjölner som ofta beskrivs i berättelserna om Tors strider mot jättarna. Hammargatan utgår från Torsgatan och i närheten fick senare även Vagngatan sitt namn.

Gatan hette tidigare Ljuragatan eftersom den anlades i ett område sydöst om Kneippen som hette Ljurajorden, men det namnet gavs till en gata i den nya stadsdelen Ljura.

Södra Promenaden

Södra Promenaden

Den äldsta delen av Södra Promenaden anlades 1869 och förlängdes på 1870-och 1890-talet. Den hette från början Sydvästra Promenaden (senare Västra Promenaden) och Södra Promenaden (öster om Drottninggatan) tillkom 1881. År 1958 fick hela sträckningen namnet Södra Promenaden i den stora namnrevisionen. Promenaderna fick behålla sina ”väderstrecksnamn” med hänsyn till den centrala ställning namnen ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de hade ”en verklig funktion för underlättandet av orienteringen.”

Kvarteret Kålen

Kvarteret Kålen

Kvarteret Kålen i Pryssgården namngavs den 19 april 1961.

Namngrupp ”köksväxter”.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.