Stadsmuseets personal vänder sig mot förslaget att flytta från Skiöldska huset. ”Det sker över våra huvuden”, säger de.

Läs artikeln: Folkbladet

(2019-10-21)