Stadsmuseets personal vänder sig mot förslaget att flytta från Skiöldska huset. “Det sker över våra huvuden”, säger de.

Läs artikeln: Folkbladet

(2019-10-21)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.