Norrköpings historia

 

Nyheter

Utgrävning vid Södra kajen och Kalvhagen

Utgrävning vid Södra kajen och Kalvhagen

Arkeologer från Östergötlands museum har inlett en arkeologisk förundersökning längs Södra kajen, i Kalvhagen och på Strömsholmen. De ska bland annat undersöka hur långt åt öster stadens kulturlager sträcker sig längs med Strömmen och se hur Strömsholmen är uppbyggd....

läs mer
Erik Chamberts möbler och konst efterlyses

Erik Chamberts möbler och konst efterlyses

På årets Kulturnatt den 26 september öppnar Norrköpings Konstmuseum en stor utställning med Erik Chamberts möbler, konst och textilier. Men ett par veckor innan, den 10 september, efterlyser museet hans möbler och konst från allmänheten. Norrköpings Tidningar...

läs mer
Flera spännande fynd i kvarteret Gamla Rådstugan

Flera spännande fynd i kvarteret Gamla Rådstugan

Den arkeologiska utgrävningen av parkeringen vid kvarteret Gamla Rådstugan är avslutad sedan början av juli, och lämningar och fynd bildar en tidslinje över Norrköpings historia. Bland annat har en hund satt sin signatur i historien. Norrköpings Tidningar...

läs mer
Utgrävning i kvarteret Tullhuset

Utgrävning i kvarteret Tullhuset

På måndag inleder företaget Arkeologikonsult en arkeologisk slutundersökning i kvarteret Tullhuset (vid korsning Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan). När parkeringsplatsen undersöktes i våras påträffades lämningar från medeltiden - keramik från 1100- eller...

läs mer
Sommarjobbar som guider i Marielund och Röda stan

Sommarjobbar som guider i Marielund och Röda stan

Sju ungdomar har fått ett annorlunda sommarjobb. De guidar i Marielund och Röda stan, två stadsdelar som har mer gemensamt än man kan tro. Efter en veckas forskning är det nu testpublik som gäller. Nästa vecka är det skarpt läge. Kultursidan.nu 2015-07-28 (Foto:...

läs mer

Dagens namn

Kvarteret Köksträdgården

Kvarteret Köksträdgården

Den 14 juni 2016 namngavs kvarteret Köksträdgården i Östantill.

Det nybildade kvarteret ligger på Nya torget som 1863 anlades i kvarteret Trädgården, och det nya namnet valdes för att knyta an till det gamla från 1728. I området låg under 1500- och 1600-talen en stor trädgård som hörde till kungsgården Norrköpings hus.

(Kvarteret Köksträdgården år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Tre Prinsars gränd

Tre Prinsars gränd

Den 14 juni 1956 namngavs Tre Prinsars gränd i Gamla staden.

Den tidigare ej officiellt namngivna gränden föreslogs av namnberedningen få befäst sin hävdvunna beteckning ”Tre Prinsars Gränd”. De tre prinsarna var den 22-årige kronprinsen Gustav (sedermera Gustav III) och hans bröder prinsarna Karl och Fredrik Adolf, som besökte Norrköping under riksdagen 1769. Vid gränden drev tysken Johan Ulric Egge (ca 1730–1795) en krog och Norrköpings första teater (1762–1798). Kanske besökte de kungliga bröderna krogen som Egge senare gav namnet Tre Prinsar. ”Man kan ej vara nöjdare än jag med Norrköping. Staden är glad och man lever här förträffligt”, skrev kronprinsen i ett brev från riksdagen.

På kartorna som trycktes inför riksdagens 1769 markerades “komedihuset” och Egges källare i kvarteret väster om gränden (till höger på fotot) i det som då var Varvet (numera kvarteret Komedien). Alla dagens hus i gränden är uppförda på 1800-talet utom det gula till vänster (fram till stupröret). Det uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och kom senare att benämnas Stenhuskrogarna. Mellan 1799 och 1831 var det stadens lasarett.

Tre Prinsars gränd. Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

(Överst: Kung Gustav III med bröderna prins Fredrik Adolf och prins Karl. Målning av Alexander Roslin, 1771)

Händelöbron

Händelöbron

Den 13 juni 1963 namngavs Händelöbron.

Klaffbron som förbinder Norrköping med Händelö började byggas 1964 och invigdes 1965. Händelö hade saknat fast vägförbindelse sedan bygget av Lindökanalen gjort den tidigare halvön till en ö. Trafiken hade då skötts med bilfärja över kanalen.

Från början var Händelö en ö som omfattade den bergiga nordvästra delen av dagens Händelö men landhöjningen gjorde den till en halvö. Namnet innehåller det numera utdöda ordet händil som betyder knippa eller bunt. Troligen har man i området samlat lövkvistar som buntats ihop till kärvar för att dryga ut höet. Det finns en rad ortnamn om vittnar om sådana lövtäkter.

(Landshövding Per Eckerberg talar vid invigningen av Händelöbron. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Kvarteret Sista Supen

Kvarteret Sista Supen

Den 12 juni 2013 namngavs kvarteret Sista Supen i Nordantill.

Kvarterets namn efter det lilla hus som i folkmun kallas Sista supen. Stenhuset byggdes omkring 1760 och inrymde laboratoriet som hörde till det intilliggande apoteket Östgöta Lejon. Enligt en relativt sentida föreställning fick de dödsdömda här en sista sup på sin väg till Galgberget.

Kvarteret hette ursprungligen Trehörningen på grund av sin form och blev senare en del av kvarteret Mjölnaren. Det gamla kvartersnamnet lever vidare i och med att den lilla öppna plats som skapats i kvarterets sydöstra spets döpts till Trehörningen.

(Huset “Sista supen” i kvarteret med samma namn år 2017. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Fagerviksvägen

Fagerviksvägen

Den 12 juni 1997 namngavs Fagerviksvägen i Marmorbruket i Kolmårdens landsbygd.

Namngiven efter gården Fagervik som 1555 var ett torp under Askeby kloster. På 1700-talet köptes gården tillsammans med kringliggande hemman av Marmorbruket och ännu på 1920- och 1930-talen bodde arbetare från bruket i Fagervik. Namnet innehåller fager i betydelsen vacker (eller möjligen tjänlig, god) samt vik eftersom gården ligger vid en mindre vik i Bråviken.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.