Norrköpings historia

 

Fynden avslöjar Moa Martinsons hem

Fynden avslöjar Moa Martinsons hem

Numera vet vi exakt var Moa Martinson bodde som barn. Arkeologiska utredningar inför Ostlänken leder oss till en lerig tomt bredvid järnvägen med Marieborgs folkhögskola på andra sidan bron.

Läs artikeln:
Norrköpings Tidningar

läs mer
Föredrag om Norrköpings kvartersnamn

Föredrag om Norrköpings kvartersnamn

Det första föredraget om Norrköpings kvartersnamn kommer att äga rum den 20 januari klockan 14 i Folksamsalen på Arbetets museum i kvarteret Laxholmen. Arrangör är Norrköpings Stadsmusei Vänner. Fri entré. Välkomna!

läs mer

Spel och dobbel i svensk historia

Spel och dobbel är något som funnits i en eller annan utsträckning genom nästan hela människans historia. Vänder man dock blicken mot just svensk historia finns det inte fullt lika mycket kvarlämningar och nedskrivet som skildrar exakt hur detta såg ut, men vi kan fortfarande få en förståelse för vissa aspekter av detta.

läs mer

Glasögonens historia

Alla som bär glasögon tar dem nog för givet. Hur annorlunda hade ditt liv varit om du inte hade glasögon eller linser? Hade du kunnat jobba eller studera? Hade du fått byta hobbies? Hur hade din vardag fungerat? Glasögonen öppnade många dörrar för mänskligheten och gav alla synnedsatta människor ett rikare och mer självständigt liv.

läs mer

Storbacken

Storbacken

Storbacken i Smedby namngavs den 17 mars 1932.

Har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Bergstigen det enda av 1932 års namn i Smedby som inte bytts ut.

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan löpte 1769 längs kvarteret Trädgården (numera Nya torget). I området låg under 1500- och 1600-talen en stor trädgård som hörde till kungsgården Norrköpings hus. På 1640-talet planerades det för byggnadstomter och en stor del av trädgården var då redan bebyggd. På 1760-talet låg här tobaksodlingar bland husen. I det köpebrev från 1660 som nämner ”Drotnings gathen” finns även ”Södhre trädgårdz gatun” med, enligt Fredrik Hertzman.

(Norrköpings brandstation på Trädgårdsgatan år 1897)

Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet i Gamla staden hette så redan 1728.

Arthur Nordén ansåg att kvarteret fick namn efter det skeppsvarv som låg där då den franske legationssekreteraren Charles Ogier år 1634 besökte Norrköping: ”Ännu år 1757 upptages i tomtöresrullan ’skeppsbyggeriplats’ på tomt nr 1 i kv. Varvet”.

(Norrköpings lasarett låg åren 1831-1881 vid Fleminggatan i kvarteret Varvet. Foto: Jan Ainali, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Kyrkogårdsplan

Kyrkogårdsplan

Kyrkogårdsplan i Skärblacka namngavs senast 1970.

Den öppna platsen har fått sitt namn av att den ligger vid Kullerstads skogskyrkogård.

Kvarteret Eken

Kvarteret Eken

Kvarteret Eken i Östantill var namngivet 1728.

I kvarteret bodde ”den i stadens historia märklige borgmästaren Jacob Ekbohm, som spelade en viktig roll vid branden 1719”, skriver Arthur Nordén. Jacob Ekbohm (1683–1758) var justitieborgmästare i Norrköping från 1717 till 1758.

(Korsningen av Generalsgatan och Knäppingsborgsgatan vid kvarteret Eken år 1969. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.