Det nya stora torget i kvarteret Göken omtalas första gången 1899. Hit flyttade höhandeln från Hötorget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.