Sedan 1895 har Norrköpingsborna kunna vila och roa sig i Folkparken. För idén och pengarna stod den tidens starke man i staden: grosshandlare John Philipson.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings största park.

Här finns länkar till de övriga krönikorna.