Sköldvägen i Åby namngavs den 7 april 1967.

Namnen Sköldvägen, Printzvägen och Sköldstigen valdes för att hedra familjen Printzsköld som ägde Krusenhofs herrgård 1912–2007. Den förvärvades av tidigare landshövdingen, sedermera riksmarskalken, Otto  Printzsköld (1846–1930).

Se även Krusenhofsvägen.