Sköldvägen

Sköldvägen

Sköldvägen i Åby namngavs den 7 april 1967. Namnen Sköldvägen, Printzvägen och Sköldstigen valdes för att hedra familjen Printzsköld som ägde Krusenhofs herrgård 1912–2007. Den förvärvades av tidigare landshövdingen, sedermera riksmarskalken, Otto  Printzsköld...
Mässvägen

Mässvägen

Mässvägen i Åby namngavs den 23 februari 1968. Vägen löper till det område där Åbymässan, en idrottsmässa, arrangerades under många år från 1930-talet och framåt. Här fanns bland annat två dansbanor.
Källhagsvägen

Källhagsvägen

Källhagsvägen i Åby namngavs den 29 december 1961. Källhagen var ett torp som låg i närheten av en källa. Den var känd för att aldrig torka in eller frysa. Torpet finns kvar ännu i dag på Källhagsvägen 11. (Torpet Källhagen i slutet av 1940-talet. Foto:...
Hoffmans väg

Hoffmans väg

Hoffmans väg i Åby namngavs den 5 december 2007. Innan bron över Torshagsån byggdes fanns här ett vad som kallades Hoffmans vad. I början av 1600-talet fanns ett torp som kallades Hoffmansvad och var dagsverkstorp under Björnvikens säteri. Fastigheten Hoffmansvad låg...
Bruksvägen

Bruksvägen

Bruksvägen i Åby namngavs den 4 oktober 1963. Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet...