Bruksvägen i Åby namngavs den 4 oktober 1963.

Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet inleddes industriell tillverkning av yxor. År 1899 uppfördes brukets herrgård, som ritats av arkitekten Isak Gustaf Clason. Bruksvägen namngavs samtidigt som Hammarvägen (nuvarande Lievägen), Skaftvägen, Smedvägen och Yxvägen.

(Hults bruks herrgård år 2016. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)