Den 7 april 1967 namngavs Printzvägen i Åby.

Namnen Printzvägen, Sköldstigen och Sköldvägen valdes för att hedra familjen Printzsköld som ägde Krusenhofs herrgård sedan 1912. Den förvärvades av tidigare landshövdingen, sedermera riksmarskalken, Otto Printzsköld (1846–1930).

(Otto Printzsköld. Målning av Emil Österman)