Den 9 maj 1950 namngavs Krusenhofsvägen i Åby.

Vägen leder till Krusenhofs herrgård. Gården omnämns första gången 1469 och blev säteri 1623 genom den tyskfödde köpmannen Peter Kruse (adlad Crusebjörn) som sedermera även blev landshövding i Dalarna. Han kom att äga nästan hälften av all jord i Kvillinge och Krusenhof är den första bebyggda gården i det Crusebjörnska godskomplexet som bestod av bland annat Ekeby, Herstadberg och Malmö. År 1851 köptes Krusenhof av sockerbruksfabrikören Jacob von Leesen. Han lät bland annat modernisera huvudbyggnaden från 1790-talet och uppföra en ny flygelbyggnad (se von Leesengatan). Herrgården köptes 1912 av riksmarskalken Otto Printzsköld och har sedan dess varit i släkten Printzskölds ägo.

I Krusenhofsvägen ingår sedan 1974 även den tidigare Hagels väg, uppkallad efter smeden Anders Gustav Hagel.

(Krusenhof. Foto från Werngrens ateljé. Norrköpings stadsmuseums samlingar)