Norrköpings historia

 

Nyheter

När Norrköping var drottning Kristinas egen huvudstad

När Norrköping var drottning Kristinas egen huvudstad

“År 1654 abdikerade drottning Kristina och lämnade Sverige. Till sin försörjning fick hon bland annat Norrköping som hon sedan besökte vid tre tillfällen.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om drottning Kristina och Norrköping.

läs mer

Dagens namn

Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan i Skarphagen namngavs den 17 november 1966 .

Kärrhagen var förmodligen en hage som tillhörde torpet Kärret på Högby ägor. Torpet nämns första gången i en kyrkobok från 1696. Dess marker övergick på 1800-talet till den nya gården Kullen och Kärret hyrdes ut som backstuga. Den fanns kvar ännu 1930.

Bergslagsvägen

Bergslagsvägen

Bergslagsvägen i Skärblacka fick detta namn officiellt senast 1945.

Detta var landsvägen mot Bergslagen, det vill säga Norra Östergötlands bergslag med Vånga, Risinge, Hällestad och Godegård.

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun på Saltängen har fått sitt namn senast 1729 av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som klostret ägde, och att kvartersnamnen Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till klostret. I början av 1800-talet fylldes Lillån igen och Skeppsholmen blev en del av Saltängen.

(Vy från Hamnbron mot Norra kajen med Centralföreningens magasin och kontor år 1929. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Skårvägen

Skårvägen

Skårvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935.

Namngiven efter ”den forna jordbruksegendomen Skår” – en av de tre fastigheter på vilka Lindö villasamhälle uppstod. Jorden brukades under Lindö säteri och i Skårs gamla bondstuga – en dubbelstuga med kök i mitten – bodde statare i början av 1900-talet. Gården revs omkring 1920 och i närheten byggdes en fastighet kallad Skårehill (på nuvarande Medvindsgatan 3).

Skårs gård fick sitt namn av att den legat i en sänka (skåra, inskärning) i den långsträckta åsen. Berget vid Skårvägen och Medvindsgatan har kallats Skårs klint.

Ryttarstigen

Ryttarstigen

Ryttarstigen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen kanske har fått sitt namn av den gamla ridvägen från Uttersbergs gård.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.