”Broar har varit viktiga i Norrköping genom historien. Ännu på 1700-talet fanns enbart Gamlebro, Saltängsbron och Bergsbron – i dag finns det 21 broar.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings broar.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Bergsbron år 1876. Foto: Axel Rydin. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)