”Himmelstalunds hälsobrunn var på 1800-talet ett omtyckt utflyktsmål för Norrköpingsborna. I brunnssalongen arrangerades konserter, teaterföreställningar och baler.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Himmelstalund.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Himmelstalunds brunnssalong fotograferad i samband med Nordiska Museets kulturhistoriska undersökning av äldre byggnader i Norrköping 1946. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)