”Den som vandrar genom gatorna på Söder bjuds på en lektion i Norrköpings personhistoria. Där lever minnet av en rad gamla Norrköpingsbor vidare på gatuskyltarna.”

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om männen som gav namn åt gatorna på Söder.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(De femton märkesmännen på gatuskyltarna i Söderstaden. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)