Norrköpings historia

 

Kvarteret Godvän

Kvarteret Godvän

Godvän hör till de äldsta kvartersnamnen i staden och finns med på 1729 års karta över Bergskvarteret.

I kvarteret bodde bryggaråldermannen Nils Forssman vars valspråk var ”Alltid god vän”. Prästen Hans Olof Sundelius skrev 1798 att Forssman vid ryssarnas plundring 1719 hade tvingats traktera fienden med öl och brännvin och underhålla dem med dans: ”Hans frikostiga tractamenter, hans solodans, under beständigt ropande af detta sitt valspråk: Alltid god vän, gjorde, at han, utom lösören, feck behålla sitt hus oskadat”.

(Kvarteret Godvän som förr avslutade Kungsgatan. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Kapellparken

Kapellparken

Kapellparken i Haga namngavs den 18 december 2019.

Kapellparken ligger vid Sandbyhovskyrkan, som ritades i nationalromantisk stil av Norrköpingsarkitekten Gustaf Paulsson och invigdes 1910 av biskop John Personne. Kapellet visar på Sandbyhov som en stad i staden där alla funktioner skulle finnas inom det slutna området. Den kyrkliga verksamheten upphörde vid mitten av 1990-talet och 2002 sålde Svenska kyrkan byggnaden, som därefter har använts som kontor.

(Sandbyhovskyrkan år 2021. Foto: Karin Kristensson)

Boställsgatan

Boställsgatan

Boställsgatan i Enebymo namngavs den 17 december 1964.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Ett boställe var en fastighet som upplåtits till en civil, militär eller kyrklig befattningshavare ursprungligen som en större eller mindre del av dennes lön. Från 1955 hette en  närbelägen gata Boställsgatan, men den togs bort vid en ändring av stadsplanen 1964.

Rotegatan

Rotegatan

Rotegatan i Pryssgården namngavs den 16 december 1965.

Samtidigt namngavs Flygargatan, Gruppgatan, Divisionsgatan, Flottiljgatan och Eskadergatan – men dessa byggdes aldrig. Namngruppen “flygtermer” hämtades från det närbelägna F 13. En rote består av två plan och är den minsta formationsenheten inom flygvapnet.

(En rote J 35 Draken från Bråvalla flygflottilj. Ur Krigsarkivets samlingar)

Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen

Kvarteret Hällristningen i Söderstaden namngavs den 15 december 1938.

I Nelinsparken intill kvarteret finns den enda kända hällristningen inom Norrköpings stads ursprungliga område. Ristningen på klippan består av två skepp som är 30 centimeter långa och 5–8 centimeter höga.

(Albrektsvägen med kvarteret Hällristningen till höger omkring år 1953. Foto: Gustaf Östman. Ur Drätselkammarens arkiv i Norrköpings stadsarkiv)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.