Den 21 juni 1978 namngavs Tessins väg i Norsholm.

Vägnamnet åsyftar riksrådet greve Carl Gustav Tessin (1695–1770) som köpte Norsholms gård 1730 och bodde där i omgångar fram till år 1738. Tessin var en av hattpartiets grundare och spelade även en stor roll för svensk konst och kultur. Hans stora konstsamling utgör i dag stommen i Nationalmuseums samlingar och som överintendent för de kungliga slotten hade han högsta ledningen av bygget av Stockholms slott.

(Carl Gustaf Tessin. Pastellporträtt målat av Gustaf Lundberg 1761. Nationalmuseum)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.