Norrköpings historia

 

Nyheter

Dagens namn

Kvarteret Arket

Kvarteret Arket

Kvarteret Arket i Lagerlunda namngavs den 1 februari 1961.

Namngrupp ”boktryckeri”. Tolv kvarter fick namn ”med anknytning till facktermer inom boktryckeriverksamheten” och samtidigt gavs gatorna i området namn ”med anknytning till i samma verksamhet förekommande benämningar å yrkesmän”.

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Axel Swartling (1840–1918) var industriledare och politiker. Han efterträdde 1875 John Lenning som disponent på Drags AB, en tjänst som han innehade till sin död 1918. Han var också med och startade Norrköpings Qvarn AB och Norrköpings Mekaniska Verkstad på 1870-talet. Han räknas som en av förgrundsfigurerna inom Norrköpings kommunala och ekonomiska liv och intog ”en synnerligen uppmärksammad ställning inom och utom sin fädernesstad”. Han var ledamot av stadsfullmäktige 1877–1908, dess ordförande från 1900, och ledamot av riksdagens andra kammare 1884–1912 och talman där från 1903.

(Axel Swartling målad av Emerik Stenberg)

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen

Kvarteret Grävlingen i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”.

(Matteusskolan i kvarteret Grävlingen. Ur Fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Sikuddsvägen

Sikuddsvägen

Sikuddsvägen i Sikudden i Kvillinge landsbygd namngavs den 29 januari 1987.

Namnet kommer av Sikudden vilken hela området är uppkallat efter. På Sikudden i Norrviken i innersta Bråviken låg även fastigheten Sikudden som hörde till Björnsnäs.

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen

Kvarteret Kvarnholmen i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Namnet finns på en karta från 1751. Grunden till Holmens Bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom pappers- och bomullstillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet, papperstillverkningen, ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn. År 1994 invigdes Louis De Geer konsert & kongress i den gamla pappersfabriken.

(Holmens bruk på Kvarnholmen år 1896 i nuvarande kvarteret Kvarnholmen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.