Kvarteret Äpplet i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngrupp ”riksregalierna”. Riksäpplet symboliserade att Gud insatt kungen som sin befullmäktigade regent över ett stort och kristet rike.

(Kvarteret Äpplet i hörnet av Kristinagatan och Hospitalsgatan år 1966. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.