Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvartersnamnet S:t Olai Kyrka är känt sedan 1879.

Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

År 1728 och fram till 1870-talet utgjorde S:t Olai Kyrka och Storkyrkan ett gemensamt kvarter med namnet Storkyrkan.

(S:t Olai kyrka i boken Märkligare svenska kyrkor, 1874)

 

Dagsbergsvägen

Dagsbergsvägen

Namnet Dagsbergsvägen återfinns som gatunamn i staden på en karta 1930. Denna landsväg har kallats så redan långt tidigare, men även benämnts ”vägen till Skenäs och Färjestaden” (1769), ”vägen till Konungsund” (1848), ”vägen till Vikbolandet” (1870) och ”vägen till Dagsberg”. År 1986 bytte Dagsbergsvägen namn till Fjärilsgatan öster om E22 sedan Arkösundsvägen blivit den nya ”vägen till Dagsberg”.

Kyrkbyn Dagsberg, som gett namn åt socknen, nämns 1330 i skriftliga källor, men att den är betydligt äldre vittnar byns ovanliga storlek och ett gravfält med hundratalet anläggningar om. Namnets förled är flertydigt. Det kan vara genitiv av mansnamnet Dag, men kan också vara ett av de talrika höjdnamn som påminner om att solen vid en viss tidpunkt belyser platsen ifråga.

(Dagsbergs kyrka. Foto: Västgöten/Wikimedia Commons  CC 3.0)

 

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Beryll är ett mycket hårt mineral med ytterst varierande färg, exempelvis grön (smaragd), himmelsblå (akvamarin), röd (bixbit) och gul (guldberyll).

(Vilbergen Centrum i kvarteret Beryllen år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen i Kneippen namngavs den 6 mars 1963.

Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp som fått sina namn av läget vid Idrottsparken.

(Lennings sjukhem i kvarteret Bollen. Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda Lennings sjukhem Norrköping 1888-2013″)

Barnhemsparken

Barnhemsparken

Barnhemsparken i Fiskeby namngavs den 5 mars 2020.

I närheten av parken låg barnhemmet Bethania. Barnhemsstiftelsen Bethania som tidigare drivit barnhem vid nuvarande Södra Promenaden köpte mangårdsbyggnaden på Fyrbylund med parkområde och invigde här ett ”flickebarnhem”. Sedan stiftelsens barnhemsverksamhet upphört 1943 hyrde stadens barnavårdshem fastigheten och 1992–2013 använde socialnämnden Fyrbylund som akuthem för ungdomar med sociala problem. År 2020 startade Region Östergötland och länets kommuner ett gemensamt HVB-hem i lokalerna.

Barnhemsvägen löper förbi parken.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.