Peter Kristensson har spårat upp Norrköpingsgatornas historia. Namnen berättar om en annan stad eller om platsen innan den blev tättbebyggd.

Norrköpings Tidningar 2014-11-27