Peter Kristensson har spårat upp Norrköpingsgatornas historia. Namnen berättar om en annan stad eller om platsen innan den blev tättbebyggd.

Norrköpings Tidningar 2014-11-27

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.