Erik Chambert är ett stort namn i den lokala kulturhistorien, men en gång i tiden var han också ett namn i internationella sammanhang.

Norrköpings Tidningar 2015-01-17

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.