Den första staden – från vikingatid till stormaktstid. Så heter Stadsmuseets andra utställning om Norrköpings stadshistoria.

Folkbladet 2014-12-12