Den första staden – från vikingatid till stormaktstid. Så heter Stadsmuseets andra utställning om Norrköpings stadshistoria.

Folkbladet 2014-12-12

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.